Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Thư viện Trường học bậc Trung học" được tổ chức tại trường Đại học Sài Gòn (SaiGon University - SGU) vào ngày 5/5/2007.

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Thư Viện Trường Học Bậc Trung Học như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Người xuất bản bằng cách nhấn vào nút Người xuất bản