Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bao gồm những bài viết về hoạt động thư viện được đăng trên các tờ báo và tạp chí nổi tiếng như: Sài Gòn Giải phóng, Tuổi trẻ, Thanh niên, Phụ nữ, Khoa học và đời sống, Công an TP. HCM, Thế giới sách, Tạp chí sách, vv...

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN như thế nào

Có 6 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Người xuất bản bằng cách nhấn vào nút Người xuất bản
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Ngày bằng cách nhấn vào nút Ngày