Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Kỷ yếu hội thảo Quốc tế về Thư viện "Thư viện Việt Nam: Hội nhập và Phát triển"
Hội thảo do Liên hiệp thư viện đại học phía Nam và Liên hiệp thư viện đại học phía Bắc phối hợp cùng Phòng Thông tin Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ và Lãnh sự quán TP. HCM tổ chức tại Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 28 đến 30 tháng 8 năm 2006

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Kỷ yếu hội thảo Quốc tế về Thư viện như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục