Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ chín, Đại học Bách Khoa. Bao gồm các chuyên ngành: Cơ khí, Công nghệ Hóa học, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Vật liệu, Điện - Điện tử, Khoa học Ứng dụng, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí, Quản lý Công nghiệp

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập HNKH_Lan_9 như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả