Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Sưu tập này bao gồm những bài báo, bài báo cáo khoa học và tài liệu hội nghị về Thư viện số với việc sử dụng Phần mềm nguồn mở Greenstone.

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Tài liệu Greenstone Việt Nam như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • duyệt xem tài liệu theo trường Từ .. bằng cách kích chuột vào nút Nguồn gốc