Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Giới thiệu về các phòng chức năng của Thư viện ĐH. Khoa học Tự nhiên ĐHQG TPHCM

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Thư viện ĐH. Khoa học Tự nhiên như thế nào

Có 2 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Mô tả bằng cách nhấn vào nút Mô tả