Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bộ sưu tập tài liệu các Danh từ Khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, như: Toán, Lý Hóa và Sinh học,…. Các tài liệu trên được viết và tu chỉnh từ năm 1961 đến năm 1974, bởi Ủy ban Quốc gia Soạn thảo Danh từ Chuyên môn gồm các nhà khoa học nổi tiếng như GS. Lê Văn Thới, Nguyễn Văn Dương, La Quốc Bảo, Hà Ngọc Bích, …

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập DanhTuKhoaHoc như thế nào

Có 5 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Ngày bằng cách nhấn vào nút Ngày