Search in for of the words  

 

About this collection

Bộ sưu tập tài liệu các Danh từ Khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, như: Toán, Lý Hóa và Sinh học,…. Các tài liệu trên được viết và tu chỉnh từ năm 1961 đến năm 1974, bởi Ủy ban Quốc gia Soạn thảo Danh từ Chuyên môn gồm các nhà khoa học nổi tiếng như GS. Lê Văn Thới, Nguyễn Văn Dương, La Quốc Bảo, Hà Ngọc Bích, …

How to find information in the DanhTuKhoaHoc collection

There are 5 ways to find information in this collection:

  • search for particular words that appear in the text by clicking the Search button
  • browse documents by Title by clicking the Titles button
  • browse documents by Subject by clicking the Subjects button
  • browse documents by Creator by clicking the Creators button
  • browse documents by Date by clicking the Dates button