Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Cỏ cây mọc dại quanh ta
Đều là phương thuốc để mà giúp dân.
Bệnh đau xin chớ ngại ngần
Chữa trị đủ bệnh cũng cần thuốc hay.
Mọc hoang diệu dược đại tài
Cứu người chẳng ngại có hoài ngàn năm.
Cũng nhờ phát triển sưu tập
Tìm tòi mách bảo để dùng thuốc tiên.
Phát hành sử dụng thường xuyên
Bỏ công khám phá gia truyền từ lâu.
........................................(Kim Chi)

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập CaythuocVietNam như thế nào

Có 4 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Nguồn trích bằng cách nhấn vào nút Nguồn trích