Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bộ sưu tập luận văn Thạc sĩ gồm 4627 đề tài của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường, Khoa học Vật liệu trong đó một số đề tài của Trường ĐH. Tổng hợp và phần lớn đề tài của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM từ năm 1995 đến nay. Bộ sưu tập do cán bộ Thư viện Trường xây dựng năm 2010, bản in được lưu trữ tại Phòng Tham khảo Thư viện.
QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC TRUY CẬP BỘ SƯU TẬP SỐ

      Các bộ sưu tập số Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ, Đề tài Báo cáo khoa học… của Thư viện Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM được xây dựng nhằm hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của Nhà trường.
      Trong quá trình phục vụ, người sử dụng được yêu cầu phải tuân thủ Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đồng thời, các chủ tài khoản phải tuân thủ một số quy định sau:
      1. Chỉ sử dụng tài liệu cho mục đích giảng dạy và nghiên cứu;
      2. Không tiết lộ, chuyển giao tài khoản cho cho người khác sử dụng;
      3. Không được sử dụng bất kỳ hình thức và công cụ tin học – công nghệ nào để sao chụp, tải (download) dữ liệu một cách có hệ thống;
      4. Khi vi phạm các điều trên:
      - Thu hồi quyền truy cập;
      - Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có;
      5. Trường hợp bị lộ thông tin tài khoản, vui lòng thông báo ngay đến Thư viện địa chỉ sau:
      Điện thoại : (84-28) 6288 4499 - 3200
      Email : thuvien@hcmus.edu.vn
THƯ VIỆN

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Theses of Science University như thế nào

Có 6 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Người cộng tác bằng cách nhấn vào nút Người cộng tác
  • Tìm tài liệu theo Ngày bằng cách nhấn vào nút Ngày