Tìm trong cho của các từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bộ sưu tập luận văn Thạc sĩ gồm 3922 đề tài của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường, Khoa học Vật liệu trong đó một số đề tài của Trường ĐH. Tổng hợp và phần lớn đề tài của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM từ năm 1995 đến nay. Bộ sưu tập do cán bộ Thư viện Trường xây dựng năm 2010, bản in được lưu trữ tại Phòng Tham khảo Thư viện.

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Theses of Science University như thế nào

Có 6 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Nhan đề bằng cách nhấn vào nút Nhan đề
  • Tìm tài liệu theo Chủ đề bằng cách nhấn vào nút Đề mục
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Người cộng tác bằng cách nhấn vào nút Người cộng tác
  • Tìm tài liệu theo Ngày bằng cách nhấn vào nút Ngày