Search in for of the words  

 

About this collection

Bộ sưu tập luận văn Thạc sĩ gồm 4627 đề tài của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường, Khoa học Vật liệu trong đó một số đề tài của Trường ĐH. Tổng hợp và phần lớn đề tài của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM từ năm 1995 đến nay. Bộ sưu tập do cán bộ Thư viện Trường xây dựng năm 2010, bản in được lưu trữ tại Phòng Tham khảo Thư viện.
QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC TRUY CẬP BỘ SƯU TẬP SỐ

      Các bộ sưu tập số Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ, Đề tài Báo cáo khoa học… của Thư viện Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM được xây dựng nhằm hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của Nhà trường.
      Trong quá trình phục vụ, người sử dụng được yêu cầu phải tuân thủ Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đồng thời, các chủ tài khoản phải tuân thủ một số quy định sau:
      1. Chỉ sử dụng tài liệu cho mục đích giảng dạy và nghiên cứu;
      2. Không tiết lộ, chuyển giao tài khoản cho cho người khác sử dụng;
      3. Không được sử dụng bất kỳ hình thức và công cụ tin học – công nghệ nào để sao chụp, tải (download) dữ liệu một cách có hệ thống;
      4. Khi vi phạm các điều trên:
      - Thu hồi quyền truy cập;
      - Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có;
      5. Trường hợp bị lộ thông tin tài khoản, vui lòng thông báo ngay đến Thư viện địa chỉ sau:
      Điện thoại : (84-28) 6288 4499 - 3200
      Email : thuvien@hcmus.edu.vn
THƯ VIỆN

How to find information in the Theses of Science University collection

There are 6 ways to find information in this collection:

  • search for particular words that appear in the text by clicking the Search button
  • browse documents by Title by clicking the Titles button
  • browse documents by Subject by clicking the Subjects button
  • browse documents by Creator by clicking the Creators button
  • browse documents by Contributor by clicking the Contributors button
  • browse documents by Date by clicking the Dates button