THƯ VIỆN TẬP SAN

THƯ VIỆN TẬP SAN

Cơ quan ngôn luận của Hội Thư viện Việt Nam

TAM NGUYỆT SAN

Số 3, tháng 1-1969
Bộ mới

 

MỤC LỤC

Trang

 

I. Phần luận thuyết, khảo cứu và văn nghệ:  

 

Lược khảo về văn khố                - Hoành Sơn 5
           Thư viện cho mượn sách về nhà - Hoành Sơn 17
  Thư viện nhi đồng                    - Đại Nam Tử 21
  Văn học Việt Nam ta nên chia loại thế nào - Hoa Bằng 23
     Thơ Thư viện và Văn khố:  
  Thư viện ngày Tết        - Nguyễn Văn 29
  Tâm sự người thư viện - Tú Khờ 30

II. Phần tin tức thư viện:
 
  Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Thư viện Quốc gia - Nguyễn Văn Thu 33

III. Phần thư tịch học:
 
  Thư tịch khảo về tết nguyên đán - Hoành Sơn 48
  Giới thiệu sách: Nếp cũ: Làng xóm Việt Nam - Toan Anh 54

IV. Phần sinh hoạt:
 
  Biên bản đại hội đồng thường niên Hội thư viện Việt Nam 58