THƯ VIỆN TẬP SAN

THƯ VIỆN TẬP SAN

Cơ quan ngôn luận của Hội Thư viện Việt Nam

TAM NGUYỆT SAN

Số 20, năm 1974
Bộ mới

 

MỤC LỤC

Trang

 

Lá thư chủ nhiệm

1

I. Phần luận thuyết, khảo cứu và văn nghệ:  

 

Thư viện cổ tại Alexandrio - Lâm Vĩnh Thế 3
           Những cơ hội thăng tiến nghề nghiệp của quản thủ thư viện tại Thái lan - Nguyễn Văn Hường 13
  Đại cương những tên hiện Việt Nam xưa và nay - Nhật Thịnh và  Nguyễn Thị Khuê Giung 23
  Làm  thế nào để hoạt động hữu hiệu tại một thư viện học đường khi mới được thành lập - Lê Sỹ Bình 35
  Phương pháp phân loại của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa kỳ - Nguyễn Thị Nga 39
  Chính sách xây dựng và phát triển thư viện học đường và thư viện đại học của Thái lan - Nguyễn Văn Hường 43
  Việc xuất bản và phát hành sách tại Thái lan           - Nguyễn Văn Hường 46
  Dự án dịch thuật và xuất bản sách nhi đồng chọn lọc  - Lê Ngọc Oánh 49
  Sách nạp bản 1950-1954 - Đỗ Văn Anh soạn 53

II. Phần tin tức:
 
 

Sinh hoạt nội bộ : Các phiên họp ban chấp hành và Ban thường vụ - Tổ chức khóa huấn luyện chuyên môn thư viện - Tranh cử vào Hội đồng Văn hóa giáo dục - Yết kiến ông Phụ tá Tổng trưởng văn hóa Giáo dục và Thanh niên đặc trách khối Văn hóa - Ban thường vụ gặp vị Đại diện Asia Foundation - Ban chấp hành yết kiến ông Tổng trưởng Văn hóa Giáo dục và Thanh niên

67
  Diễn đàn hội viên - Thư tín 76
 

Tin tức trong và ngoài nước : Tuần lễ thư viện tại Trường trung học Pétrus Ký - Đại  Hàn đã phát minh và sử dụng mẫu tự kim khí tách rời để in sách 175 Năm trước phát minh của Gutenberg - Thư viện quốc gia mở khóa huấn luyện thư viện - Nghị định của Bộ Giáo dục tổ chức khóa huấn luyện Giáo sư quản thủ thư viện tại Đại học Sư phạm Sàigòn

84
  Tin tức xuất bản 86
  Danh sách tân hội viên 89